Mediátorka Barbora Klenčíková

K mediaci mě dovedly moje schopnosti a zkušenosti.

     Posledních deset let ve všem, co dělám, převážně komunikuji s lidmi. Ať už v rámci obchodních jednání, při vedení svého obchodního týmu nebo při moderování diskuzí různých zájmových skupin. V rámci své lektorské činnosti mě nejvíce bavila forma workshopů: dávat prostor účastníkům, aby si vyměnili své zkušenosti mezi sebou a "pouze" řídit diskuzi. Několikrát jsem měla příležitost moderovat diskuzi dvou stran s odlišnými požadavky na vyřešení konkrétní situace. (např. rodiče vs ředitel školy)

        Přála jsem si tyto své zkušenosti dále uplatnit a zároveň dát svým schopnostem jasný rámec. Výcvik mediace se ukázal být přesně tím, co jsem hledala. Našla jsem zde jak informace, tak možnost praktického nácviku. V mediaci jsem se našla. Ujistila jsem se, že to je přesně to, pro co mám předpoklady a čemu se chci nadále věnovat.

        Jsem empatická a mám přirozený zájem o lidi a jejich příběhy. Dokážu se výstižně a jasně vyjadřovat. Při řízení rozhovoru umím jemně a zároveň pevně usměrňovat řečníky. To vše dohromady způsobuje, že se se mnou lidé cítí dobře a důvěřují mi. To je pro mediátora klíčové.

         Mediaci vidím jako smysluplnou cestu, jak zprostředkovat lidem možnost uzavřít smírem třeba i dlouholeté spory, které zbytečně zatěžují jejich životy.