Mediátorka Barbora Klenčíková

K mediaci mě dovedly moje schopnosti a zkušenosti.

   Posledních dvanáct let ve všem, co dělám, převážně komunikuji s lidmi. Ať už v rámci obchodních jednání, při vedení svého obchodního týmu nebo při moderování diskuzí různých zájmových skupin. Přála jsem si tyto své zkušenosti dále uplatnit a zároveň dát svým schopnostem jasný rámec.

       Často jsem se také dostala do situace, kdy jsem stála mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se mezi sebou dostali do konfliktu. Většinou šlo o mé přátele a já jsem nechápala, proč se mezi sebou nedokážou dohodnout. Vždy jsem si velmi přála je usmířit.

      Potřeba pochopit, co se děje a také správně vést hovor a usměrňovat diskuzi mě dovedla k rozhodnutí podstoupit výcvik mediace. Ukázalo se, že je to přesně to, co jsem hledala. Získala jsem zde nástroje, jak otupovat hroty sporů a citlivě svazovat zpět nitky zpřetrhaných vztahů.

Mediace mě nadchla a já jsem otevřela svou mediační praxi v Trutnově.

     Během své praxe si znovu a znovu ověřuji, že mediace je funkční způsob, jak pomoci lidem najít to nejlepší možné řešení jejich sporů. I když oni sami už ani nevěří, že se to podaří. Jistě, ne vždy se podaří obnovit dobré vztahy. Někdy je vítězstvím spor uzavřít a umožnit lidem sice odděleně, ale znovu v klidu žít své životy.

     Přesvědčila jsem se, že mediace je smysluplná cesta, jak zprostředkovat lidem možnost uzavřít smírem třeba i dlouholeté spory, které zbytečně zatěžují jejich životy.

Jsem vdaná, s manželem máme čtyři děti.