Jak PŘEKONAT 3 největší PŘEKÁŽKY,

které vám brání se domluvit.


Proč mě nechápe?

Proč mě neposlouchá?

Tohle už jsem slyšel/a stokrát.

Tohle si asi říkáte, když se snažíte s někým dohodnout. Potřebujete, aby vás ten druhý vyslechl, aby vás pochopil, aby vám porozuměl.

Tohle už se nedá vydržet!

Já snad vyletím z kůže.

Nemá to cenu.

I když se snažíte ovládat, dříve nebo později vás ovládnou emoce. Hněv, vztek, bezmoc, lítost a to vám brání racionálně uvažovat.

Při vyjednávání často skáčete z jedné strany na druhou, je těžké udržet nit a smysluplně posouvat hovor dál. Znovu a znovu se vracíte ke starším věcem, objevují se výčitky, věty jako ty nikdy, ty vždycky atd.

3 nejčastější překážky, které brání dohodě jsou:


Dovolte mi ukázat vám

jak PŘEKONÁTE 3 největší PŘEKÁŽKY,

které vám brání se domluvit.


  1. Obě strany chtějí mluvit, ani jeden/jedna neposlouchá.
  2. Emoce na jedné nebo druhé straně.
  3. Zmatek, argumentace, kvůli které skáčete z jednoho na druhé, odvádění řeči od tématu hovoru k dřívějším situacím (výčitky, staré křivdy, obviňování...)

Obvykle si myslíme, že to přeci musíme zvládnout sami. Pravda je bohužel taková, že komunikační dovednosti, které by nám pomohly tyto situace zvládat, nás nikdo neučí. Nejsme vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi.  Proto je dobré nechat si pomoci od školeného odborníka.


Mediátor, je nezaujatý nestranný prostředník, který

  1. zajistí, abyste dostali dostatek prostoru na to, říci, co je pro každého z vás důležité.

  2. oběma stranám pomůže zvládnout emoce, aby nestály v cestě racionálnímu úsudku

  3. zprostředkuje vám svůj nadhled, pomůže držet strukturu hovoru a lépe se v celé věci vyznat.

Povinností mediátora je být nezaujatý a nestranný. Dokáže vést hovor tak, aby obě strany mohly říct všechno, co je pro ně důležité a měly na to dostatek času. Průběžně se ujišťuje, že každému dobře rozumí. Klade otázky a zjišťuje pohled na věc obou stran. Často objeví nové skutečnosti, které dosud nebyly zjevné.

Průběžně pracuje s emocemi a uvolňuje napětí.

V každé fázi mediačního procesu shrnuje, co až dosud zaznělo, zvýrazní, co je pro koho z vás klíčové. Lépe se potom v celé věci vyznáte, dokážete oddělit důležité od méně důležitého, uvědomíte si, co je pro vás podstatné a co je vedlejší. Díky tomu snáze najdete to nejlepší možné řešení pro obě strany.

Roli hraje i to, že si na mediaci zajistíte dostatek času. Na jedno mediační sezení si obvykle všichni udělají 3 hodiny času.

Mediace je dobrovolná a kdokoli ji může kdykoli ukončit. Platí se pouze za každou započatou hodinu, když mediace skončí dřív, nic se neděje.

A co se na mediaci řekne, to tam také zůstane. Mediátor je vázán mlčenlivostí.


Máte o mediaci zájem?

Zavolejte mi 775 948 010

nebo mi napište: barbora.klencikova@gmail.com

© 2019 Agentura P-R-Evolution. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!