Služby mediátora

S čím vám můžu pomoci


Rodinná mediace a mediace v osobních vztazích

Pomáhá urovnat:

- sousedské vztahy

- partnerské vztahy (během manželství, při i po rozvodu)

- rodinné vztahy ( i staré spory, kvůli kterým spolu příbuzní léta nemluví)

- generační vztahy

- jakékoli konflikty, které zatěžují váš život a nedokážete si s nimi poradit sami.


Firemní mediace


Dokáže vyřešit:

- neshody mezi zaměstanci: mezi kolegy nebo mezi nadřízeným a podřízeným

- konflikty v celých odděleních nebo spory skupin zaměstnanců s nadřízenými

- Napravit vztahy pokažené změnami ve firmě, výpovědí apod.

Obchodní mediace


Dokáže pomoci v případech:

- problematických reklamcí

- sporů s dodaveteli i odběrateli

- pokažených vztahů s dlouholetými partnery

Cena za mediaci


Cena za mediaci je 900 Kč za každou započatou hodinu mediačního sezení.


Na platbě za mediaci se obě strany podílí 1/2.Nařídil vám soud setkání s mediátorem?


Kontaktujte zapsaného mediátora.

(na stránkách www.justice.cz)