Služby mediátora

S čím vám můžu pomoci


Rodinná mediace a mediace v osobních vztazích

Pomáhá urovnat:

- sousedské vztahy

- partnerské vztahy (během manželství, při i po rozvodu)

- rodinné vztahy ( i staré spory, kvůli kterým spolu příbuzní léta nemluví)

- generační vztahy

- jakékoli konflikty, které zatěžují váš život a nedokážete si s nimi poradit sami.


Firemní mediace


Dokáže vyřešit:

- neshody mezi zaměstanci: mezi kolegy nebo mezi nadřízeným a podřízeným

- konflikty v celých odděleních nebo spory skupin zaměstnanců s nadřízenými

- Napravit vztahy pokažené změnami ve firmě, výpovědí apod.

Obchodní mediace


Dokáže pomoci v případech:

- problematických reklamcí

- sporů s dodaveteli i odběrateli

- pokažených vztahů s dlouholetými partnery

Cena za mediaci


Cena za mediaci je 600 Kč za každou započatou hodinu mediačního sezení.


Pokud není domluveno jinak, je obvyklé, že se na platbě za mediaci obě strany podílí 1/2.Nařídil vám soud setkání s mediátorem?


Kontaktujte zapsaného mediátora.

(na stránkách www.justice.cz)