Služby mediátora

S čím vám můžu pomoci


Kdo je mediátor

 - Mediátor je odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

 - V rámci mediace klade otázky, poslouchá a vnímá obě strany sporu a objasňuje jejich skutečné potřeby a motivace.

Kdy lze využít mediaci


 - V jakémkoli sporu v pracovní, obchodní nebo osobní oblasti

 - V jakékoli situaci, ve které se lidé nedokážou uspokojivě dohodnout.

Co je úkolem mediátora

 - Umožnit oběma stranám sporu/konfliktu slyšet se a pochopit se.

 - Umožnit přestat soupeřit a zaměřit se na řešení situace.

 - Najít nejlepší možné řešení v dané konkrétní situaci.

Cena za mediaci

Cena za mediaci je 600 Kč/hod.

Na platbě za mediaci se obě strany podílí 1/2.

Platí se za každou započatou hodinu mediačního sezení.


Nařídil vám soud setkání s mediátorem?


Kontaktujte zapsaného mediátora.

(na stránkách www.justice.cz)