MEDIACE 

Domluvit se je možné a není to žádný zázrak!

Jsem Barbora Klenčíková, zapsaná mediátorka.
Jsem Barbora Klenčíková, zapsaná mediátorka.

PROČ JE MEDIACE DOBRÉ ROZHODNUTÍ?

Protože přináší skutečnou úlevu.

Odcházíte s vědomím, že jste našli to nejlepší možné řešení. Konečné řešení padne teprve tehdy, až se pro něj vy sami skutečně rozhodnete. Opakuji: budete moci žít v klidu svůj život, protože víte, že jste přistoupili na to nejlepší možné řešení, které existuje.

V mediaci nejsou poražení. Odcházejí jen vítězové.

A navíc:

 • ušetříte čas

 • ušteříte peníze

 • jako bonus je pravděpodobné zachování, případně obnovení dobrých vztahů


Podívejte se na krátké video od nadačního fondu PRO-MEDIACI.  Přiblíží vám, jak mediace probíhá:

Máte o mediaci zájem?

Zavolejte mi 775 948 010

nebo mi napište: barbora.klencikova@gmail.com

Možná si teď říkáte:

JE MEDIACE VHODNÁ I PRO MĚ?

Mediace funguje v soukromých záležitostech stejně jako ve firemních i obchodních sporech.

Pomáhá urovnat:

 • majetkové vyrovnání po rozvodu
 • rozdělit péči o děti při nebo po rozvodu(rozchodu)
 • sousedské vztahy
 • partnerské vztahy (během manželství, při i po rozvodu)
 • rodinné vztahy ( i staré spory, kvůli kterým spolu příbuzní léta nemluví)
 • generační vztahy
 • jakékoli konflikty, které zatěžují váš život a nedokážete si s nimi poradit sami.

Dokáže vyřešit:

 • neshody mezi zaměstanci: mezi kolegy nebo mezi nadřízeným a podřízeným
 • konflikty v celých odděleních nebo spory skupin zaměstnanců s nadřízenými
 • napravit vztahy pokažené změnami ve firmě, výpovědí apod.

Pomůže v případech:

 • problematických reklamcí
 • sporů s dodaveteli i odběrateli
 • pokažených vztahů s dlouholetými obchodními partnery
 • kdy chtějí partneři projít rozchodem/rozvodem krok za krokem bez zbytečných dramat


Pořád si nejste jistí?


Nařídil vám soud setkání s mediátorem?

Potom máte povinnost setkat se s mediátorem a nechat se obeznámit s tím, co všechno mediace obnáší, jak probíhá a co by vám mohla přinést. Toto "nařízené setkání" obvykle nepřesáhne jednu hodinu a cena je 400 Kč za každou započatou hodinu..

Pokud se rozhodnete pro mediaci, podepíšete smlouvu o provedení mediace a mediace probíhá za cenu stanovenou mediátorem. Dále mediace probíhá tak, jak je popsáno výše.

Na závěr může dojít k sepsání mediační dohody.

Je možné, že vám soud některého ze zapsaných mediátorů doporučil. I tak si můžete vybrat kteréhokoli ze seznamu zapsaných mediátorů a mediaci absolvovat u něj. (Seznam zapsaných mediátorů najdete zde.)


Co je to mediace?

Jak mediace probíhá

Mediace je jednání řízené třetí osobou - mediátorem, při němž obě (nebo všechny) strany sporu aktivně hledají řešení přijatelné pro obě (nebo všechny) zúčastněné strany.

Mediátor zde hraje roli nestranného prostředníka. Řídí hovor tak, aby docházelo k co nejméně střetům a zaměřuje pozornost všech k možnému rozuzlení konfliktu.

V praxi to vypadá tak, že se všechny zúčastněné strany sporu sejdou většinou v kanceláři mediátora. Posadí se ke "kulatému" stolu a mluví k mediátorovi. Úkolem mediátora je zjistit skutečné motivy a potřeby každé strany. Každý dostane tolik prostoru, kolik potřebuje, aby vyjádřil, co je pro něj důležité.

Tím "kouzlem", díky kterému mediace funguje, je především mediátorova nestrannost. Klade oběma stranám otázky, naslouchá a snaží se porozumět. Jeho úkolem není situaci posuzovat ani vyhodnocovat, nemá za úkol kohokoli obhajovat nebo proti komukoli argumentovat. Jako nestranná osoba a školený vyjednavač zprostředkuje účastníkům jakýsi nadhled nad jejich společnou situací. Pomáhá jim zpracovat emoce. Dává jim prostor svobodně vyjadřovat cokoli, co potřebují říct.  Vrací hovor k tématu.

Díky tomu mají strany šanci se navzájem uslyšet jinak, než doposud. Mohou se objevit nové okolnosti nebo nové úhly pohledu, které ovlivní nahlížení na věc jednou nebo oběma stranami. Napětí se uvolní a může dojít k dohodě.

Dohoda je na závěr zpravidla sepsána.


Kdo je to mediátor

Co je úkolem mediátora

 Mediátor je odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

Úkolem mediátora je umožnit oběma stranám sporu/konfliktu slyšet se a pochopit se. Pomoci jim přestat soupeřit a zaměřit se na řešení situace.  Najít nejlepší možné řešení v dané konkrétní situaci.


Výhody mediace

Výhodami mediace je, že na výsledné dohodě obě strany aktivně spolupracují. Předměty jednání určují sami aktéři sporu, stejně jako podobu výsledné dohody. (na rozdíl od soudního rozhodnutí)

Mediace je dobrovolná - nelze kohokoli nutit, aby se dohodl.

Mediace je důvěrná. Mediátor i sami účastníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Mediace je poměrně rychlá a levná - ve srovnání s řešením stejné věci u soudu. Jak mě můžete kontaktovat


 Zavolejte mi na číslo 775 948 010


nebo mi napište mediacetrutnov@gmail.com


Pokud jsou vaše vztahy s protistranou již natolik vyhrocené, že pro vás není možné se s ní spojit, mohu ji kontaktovat já.

Co je výsledkem mediace

Výsledkem mediace může být mediační dohoda vytvořená a odsouhlasená oběma stranami.

Během mediace si obě strany zpravidla ujasní svoje priority. Mediace jim také umožní sdělit své potřeby protistraně tak, aby je  byla schopná slyšet. To znamená, že i když k uzavření dohody nakonec nedojde, je mediace zpravidla přínosná pro obě strany.

Cena za mediaci


Cena za mediaci je 900 Kč za každou započatou hodinu mediačního sezení.


Obvykle se na platbě za mediaci obě strany podílí 1/2.Reference

Kamila Skalická

"Díky za mediaci, pomohlo mi to při řešení sporu, bez vás by pro mne bylo dost obtížné najít dohodu. "

Lenka Paříková

"Po mediaci u Vás, Báro, už nemusím podstupovat dlouholeté tahanice o majetek u soudu.
Děkuji velice za Vaši podporu, byla jsem opravdu ve velmi zoufalé situaci, když jsem Vás oslovila.
S Vaší trpělivostí a pomocí jsme se dokázali s bývalým manželem domluvit. Je konec a já to beru jako uzavřenou kapitolu mého života. "

© 2019 Agentura P-R-Evolution. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!