MEDIACE

Možnost řešení sporů v oblasti práce i osobního života

Co je to mediace

Jak mediace probíhá

Mediace je jednání řízené třetí osobou - mediátorem, při němž obě (nebo všechny) strany sporu aktivně hledají řešení přijatelné pro obě (nebo všechny) zúčastněné strany.

Mediátor zde hraje roli nestranného prostředníka. Řídí hovor tak, aby docházelo k co nejméně střetům a zaměřuje pozornost všech k možnému rozuzlení konfliktu.

V praxi to vypadá tak, že se všechny zúčastněné strany sporu sejdou většinou v kanceláři mediátora. Posadí se ke "kulatému" stolu a mluví k mediátorovi. Úkolem mediátora je zjistit skutečné motivy a potřeby každé strany. Každý dostane tolik prostoru, kolik potřebuje, aby vyjádřil, co je pro něj důležité.

Tím "kouzlem", díky kterému mediace funguje, je především mediátorova nestrannost. Klade oběma stranám otázky, naslouchá a snaží se porozumět. Jeho úkolem není situaci posuzovat ani vyhodnocovat, nemá za úkol kohokoli obhajovat nebo proti komukoli argumentovat. Jako nestranná osoba a školený vyjednavač zprostředkuje účastníkům jakýsi nadhled nad jejich společnou situací. Pomáhá jim zpracovat emoce. Dává jim prostor svobodně vyjadřovat cokoli, co potřebují říct.  Vrací hovor k tématu.

Díky tomu mají strany šanci se navzájem uslyšet jinak, než doposud. Mohou se objevit nové okolnosti nebo nové úhly pohledu, které ovlivní nahlížení na věc jednou nebo oběma stranami. Napětí se uvolní a může dojít k dohodě.

Dohoda je na závěr zpravidla sepsána.


Kdo je to mediátor

Co je úkolem mediátora

 Mediátor je odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů.

Úkolem mediátora je umožnit oběma stranám sporu/konfliktu slyšet se a pochopit se. Pomoci jim přestat soupeřit a zaměřit se na řešení situace.  Najít nejlepší možné řešení v dané konkrétní situaci.


Výhody mediace

Výhodami mediace je, že na výsledné dohodě obě strany aktivně spolupracují. Předměty jednání určují sami aktéři sporu, stejně jako podobu výsledné dohody. (na rozdíl od soudního rozhodnutí)

Mediace je dobrovolná - nelze kohokoli nutit, aby se dohodl.

Mediace je důvěrná. Mediátor i sami účastníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Mediace je poměrně rychlá a levná - ve srovnání s řešením stejné věci u soudu.Nařídil vám soud setkání s mediátorem?

Potom máte povinnost setkat se s mediátorem a nechat se obaznámit s tím, co všechno mediace obnáší, jak probíhá a co by vám mohla přinést. Toto "nařízené setkání" obvykle nepřesáhne jednu hodinu a cena je 400 Kč za každou započatou hodinu..

Pokud se rozhodnete pro mediaci, podepíšete smlouvu o provedení mediace a mediace probíhá za cenu stanovenou mediátorem. Dále mediace probíhá tak, jak je popsáno výše.

Na závěr může dojít k sepsání mediační dohody.

Je možné, že vám soud některého ze zapsaných mediátorů doporučil. I tak si můžete vybrat kteréhokoli ze seznamu zapsaných mediátorů a mediaci absolvovat u kteréhokoli z nich. (Seznam zapsaných mediátorů najdete zde.)

 

 Jak mě můžete kontaktovat


 Telefonicky na číslo 775 948 010


e-mailem na adresu mediacetrutnov@gmail.com


Pokud jsou vaše vztahy s protistranou již natolik vyhrocené, že pro vás není možné se s ní spojit, mohu ji kontaktovat já.

Co je výsledkem mediace

Výsledkem mediace může být mediační dohoda vytvořená a odsouhlasená oběma stranami.

Během mediace si obě strany zpravidla ujasní svoje priority. Mediace jim také umožní sdělit své potřeby protistraně tak, aby je  byla schopná slyšet. To znamená, že i když k uzavření dohody nakonec nedojde, je mediace zpravidla přínosná pro obě strany.

Cena za mediaci


Cena za mediaci je 900 Kč za každou započatou hodinu mediačního sezení.


Obvykle se na platbě za mediaci obě strany podílí 1/2.Reference

Kateřina Sekyrková

jednatelka komunikační agentury MEOB s.r.o.

"Barbora Klenčíková vedla za rodiče jednání s panem ředitelem v rámci rodičovských schůzek. Již vedení takových jednání může pomoci efektivnější komunikaci zejména v případech, kdy poklesla důvěra obou stran v plnění domluvených aktivit. "

Lenka Paříková

"Po mediaci u Vás, Báro, už nemusím podstupovat dlouholeté tahanice o majetek u soudu.
Děkuji velice za Vaši podporu, byla jsem opravdu ve velmi zoufalé situaci, když jsem Vás oslovila.
S Vaší trpělivostí a pomocí jsme se dokázali s bývalým manželem domluvit. Je konec a já to beru jako uzavřenou kapitolu mého života. "